Tjänster
    Bokföring
    Årsredovisning
    Löneadministration
    Öppet
Fr.o.m 1 oktober 2021:

Måndag, onsdag,
fredag: 8 - 16

tisdag, torsdag: stängt

    Kontakt
    Telefon: 0451-230 55
   

Att anställa är ett större steg än det verkar för en småföretagare. Reglerna på området är många och måste följas.

Vi kan bistå med bl a:

  1. Ta fram lönebesked och banklistor.
  2. Beräkna semesterersättning.
  3. Lämna kontrolluppgifter till skatteverket.
  4. Rapportera till FORA och Collectum (som sköter tjänstepensioner).