Tjänster
    Bokföring
    Årsredovisning
    Löneadministration

    Öppet
Måndag - fredag   08:00 - 17:00

    Kontakt
    Telefon: 0451-230 55
   

När vi gör bokslut, inkomstdeklaration och ev årsredovisning kan det gå till ungefär såhär. Röd text gäller aktiebolag.

  1. När vi fått det underlag vi behöver gör vi ett bokslut.
  2. Vi går igenom bokslutet med er.
  3. är företaget ett aktiebolag upprättar vi en årsredovisning i form av en rapport.
  4. Vi går igenom den eventuella årsredovisningen och inkomstdeklarationen tillsammans.
  5. Har aktiebolaget revisor ska revisorn godkänna årsredovisningen.
  6. Vi skickar årsredovisningar och deklarationer till de myndigheter som ska ha dem.