Tjänster
    Bokföring
    Årsredovisning
    Löneadministration
    Öppet
Fr.o.m 1 oktober 2021:

Måndag, onsdag,
fredag: 8 - 16

tisdag, torsdag: stängt

    Kontakt
    Telefon: 0451-230 55
   

När vi bokför kan det gå till ungefär såhär.

  1. Ni samlar månadens kvitton och fakturor i en hög.
  2. När månaden är slut skickar ni den till oss.
  3. Vi bokför och skapar rapporter som visar utvecklingen av verksamheten. Dessa skickar vi till er.
  4. Vi deklarerar hur mycket moms, personalskatt och arbetsgivaravgifter företaget ska betala och skickar med kvitto och sammanställning för betalning.
  5. Vid överenskommet tillfälle skickar vi tillbaks bokföringen till er, eller så hämtar ni den på vårt kontor.

Om verksamheten inte är nystartad, behöver vi även föregående års bokslutspärm, och bokföringen från tidigare år. Den kan vi ta emot i SIE-format. (.si eller .se)